Vegan kost innehåller ingen vitamin B12

Vegan eller strikt vegetarisk kost ska beakta och säkra ett regelbundet intag av vitamin B12, eftersom vitaminen naturligt endast finns i animaliskt baserade produkter, som kött, fisk, ägg och mjölk. Tvärtemot vad som tidigare trots innehåller groddar, tempeh och alger inte vitamin B12. De innehåller i huvudsak en analog av vitamin B12 som inte har biologisk aktivitet i kroppen och som hämmar aktiviteten av aktiv vitamin B12 i kroppen. Enda undantaget är norialger (Porpyra tenera), men vid torka av dessa förstörs vitamin B12. På grund av dess höga jodinnehåll, så rekommenderas inte alger för regelbunden användning.

Komplettera alltid din veganska kost med vitamin B12

Vitamin B12 har adderats till många produkter som passar vegansk kost, såsom grönsaksjuicer och hybrider. Vitamin B12 i hälsokost är alltid tillverkad av bakterier, dock inte isolerad till kött eller annan animalisk föda och därför passar det veganer.  Vitamin B12 kan inte erhållas i vegansk kost.

Det lättaste sättet att säkra adekvat intag är att ha ett dagligt högt kvalitativt och smakrikt tillskott som Vita B12 1 mg.